Žinoma, kad Europoje PI mažai bendradarbiauja tarpusavyje. Lyderiaujančios valstybės, turinčios panašias organizacijas, yra Olandija ir Jungtinės Karalystės. Naujoje Zelandijoje ir Kanadoje formatas šiek tiek skiriasi, nes N. Zelandijoje iniciatyva bendradarbiauti skatinama iš Vyriausybės, o Kanadoje bendradarbiaujama nacionaliniu lygiu pagal teritorinį pasiskirstymą. Lietuva, turėdama tokią asociaciją, pakiltų į aukštą lygį kitų užsienio valstybių priežiūros institucijų akyse.