Narystė atvira valstybės ir savivaldybių institucijoms, atliekančioms ūkio subjektų veiklos priežiūrą, kitiems juridiniams asmenims, kuriems įstatymais pavesta atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, taip pat kitiems juridiniams asmenims ir 18 metų sulaukusiems veiksniems fiziniams asmenims, neatliekantiems ūkio subjektų veiklos priežiūros, tačiau kurių veikla susijusi su teisėkūra, teisės taikymu, tyrimais, moksline ir kita ūkio subjektų veiklos priežiūrai svarbia veikla.

Nariai turi pilną prieigą prie PIA teikiamos naudos (nuolaidos renginiams, e-platforma medžiaga ir pan.),  ir suteikia teisę balsuoti priimant veiklos strateginius sprendimus.

Nario priėmimo tvarka ir mokesčių mokėjimo tvarka

  1. Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys tapti PIA nariais, laisva forma el. paštu info@prieziurosinstitucijos.lt pateikia prašymą Asociacijos Valdybai.
  2. Prašyme pageidautina glaustai nurodyti sprendimo tapti asociacijos nariais motyvus, savo organizacijos numatomą indėlį jos veikloje.
  3. Asociacijos Valdyba vertina gautus prašymus ir per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos praneša savo sprendimą Direktoriui, kuris atitinkamai informuoja prašymo teikėją.
  4. Asociacijos Valdyba turi teisę netenkinti pateikto prašymo tapti Asociacijos nariu.
  5. Pilnateisiu asociacijos nariu tampama pritarus PIA valdybai, pasirašius narystės sutartį ir sumokėjus stojamąjį bei metinį narystės mokesčius.

Narystės metinis mokestis ir stojamasis įnašas

Narystės metinis mokestis 3.500 eurų/metai*

* išskirtiniais atvejais, Asociacijos Valdybos sprendimu, Asociacijos nariams gali būti nustatomas mažesnis metinis narystės mokestis, bet ne mažiau nei 1000 eurų per metus.

Vienkartinis stojamasis mokestis – 500 Eur.

Detaliau susipažinti su stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka, galite čia.