Priežiūros institucijų asociacija (PIA) vienija priežiūros institucijas, priežiūros ekspertus ir kitas priežiūros funkcijas atliekančias organizacijas Lietuvoje.
D.U.K.2022-11-20T19:48:54+00:00
Ką mes veiksime kartu suėję? Kokias problemas spręsime?2022-11-20T19:44:38+00:00

PIA tikslas yra gerinti bendrąją verslo priežiūros veiklą Lietuvoje, keičiant darbo kultūrą ir požiūrį, pvz. „ne bausti, o tikrinti ir patarti“, tobulinant esamas priemones ir procesus, gerinant administravimo procesus. Taip pat dalintis gerąja praktika, patirtimi, mokymais siekiant vieningo požiūrio į priežiūrą, vieningos priežiūros politikos.

Asociaciją matome ne tik kaip priežiūros institucijų (PI) vadovų bendradarbiavimą, bet ir įtraukiant kitų veiklos funkcijų darbuotojus, specialistus. Siekiama egzistuojantį dvišalį ar trišalį priežiūros institucijų bendradarbiavimą daryti daugiašaliu.

Pagrindiniai siekiai:

  • Gerosios praktikos sklaida. Pvz. kai viena PI puikiai susitvarkiusi kokią sritį dalinasi pavyzdžiu ir kitos PI diegiasi naujovę, seka tuo pavyzdžiu. Tikslas – išvengti „dviračio išradinėjimo iš naujo“.
  • Naujovių skatinimas. PI dalindamosi savo praktika, kokie procesai ir priemonės pasiteisino ir kokie nepasiteisino, pagreitina sprendimų priėmimą.
  • Kompetencijų ir profesionalumo didinimas, mokant(-is) ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų PI ir su užsienio ekspertais, bei dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir renginiuose.

Siekiama, kad PIA formuotų gaires, kaip priežiūra galėtų vykti ir tobulėti Lietuvoje ateityje.

Minimos užsienio šalys. Kas žinoma apie jų praktiką?2022-11-20T19:44:11+00:00

Žinoma, kad Europoje PI mažai bendradarbiauja tarpusavyje. Lyderiaujančios valstybės, turinčios panašias organizacijas, yra Olandija ir Jungtinės Karalystės. Naujoje Zelandijoje ir Kanadoje formatas šiek tiek skiriasi, nes N. Zelandijoje iniciatyva bendradarbiauti skatinama iš Vyriausybės, o Kanadoje bendradarbiaujama nacionaliniu lygiu pagal teritorinį pasiskirstymą. Lietuva, turėdama tokią asociaciją, pakiltų į aukštą lygį kitų užsienio valstybių priežiūros institucijų akyse.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kuria priemones, metodiką, švieslentę. Ar to neužtenka?2022-11-20T19:43:51+00:00

Ministerijų privalumas yra politikos formavimas. Tai, ką EIMIN daro yra sveikintina ir vertinga. Tačiau kartais Ministerijos, lyginant su užsienio valstybių praktika, vėluoja diegti naujoves, keisti ar tobulinti procesus ir priemones.

Kokia kuriama PIA pridėtinė vertė? Gal yra kito pobūdžio bendradarbiavimo platforma?2022-11-20T19:43:24+00:00

Siekiama dvišalius bendradarbiavimo būdus versti daugiašaliais: sukurti galimybę sužinoti apie vykstantį PI bendradarbiavimą tam tikru klausimu ir prie jo prisijungti, dalintis informacija ir susipažinti su ieškomais ir randamais sprendimais, formuoti bendrą matymą

Yra nepriklausomų reguliuotojų, kurie turi specifinius procesus ar klausimus. Kokia jiems PIA veiklos nauda?2022-11-20T19:42:38+00:00

Žinoma, dalinsimės bendra informacija, kuri bus aktuali turbūt 80 proc. visų PI. Kitos 20 proc. PI, turinčios specifinių klausimų, gal ir negaus tiesioginio atsako ar patarimo, tačiau apjungus specialistus iš skirtingų PI specifiniu klausimu, tikime, kad sprendimą būtų galima rasti greičiau.

Remiantis pateikta stojamojo įnašo ir narystės mokesčio mokėjimo tvarka – ne daugiau nei 3 mėn. likus iki metų pabaigos, nariai moka tik stojamąjį įnašą 500 eurų. Ar teisingai?2023-02-10T09:04:40+00:00

2022 metais visi nauji nariai moka tik vienkartinį stojamąjį įnašą. Visi steigėjai, dalyvaujantys steigiamajame susirinkime, sutinka 2023 m. tapti tikraisiais PIA nariais ir sumokėti 3500 eurų mokestį iki 2023 m. kovo 1 d.

Go to Top