PIA tikslas yra gerinti bendrąją verslo priežiūros veiklą Lietuvoje, keičiant darbo kultūrą ir požiūrį, pvz. „ne bausti, o tikrinti ir patarti“, tobulinant esamas priemones ir procesus, gerinant administravimo procesus. Taip pat dalintis gerąja praktika, patirtimi, mokymais siekiant vieningo požiūrio į priežiūrą, vieningos priežiūros politikos.

Asociaciją matome ne tik kaip priežiūros institucijų (PI) vadovų bendradarbiavimą, bet ir įtraukiant kitų veiklos funkcijų darbuotojus, specialistus. Siekiama egzistuojantį dvišalį ar trišalį priežiūros institucijų bendradarbiavimą daryti daugiašaliu.

Pagrindiniai siekiai:

  • Gerosios praktikos sklaida. Pvz. kai viena PI puikiai susitvarkiusi kokią sritį dalinasi pavyzdžiu ir kitos PI diegiasi naujovę, seka tuo pavyzdžiu. Tikslas – išvengti „dviračio išradinėjimo iš naujo“.
  • Naujovių skatinimas. PI dalindamosi savo praktika, kokie procesai ir priemonės pasiteisino ir kokie nepasiteisino, pagreitina sprendimų priėmimą.
  • Kompetencijų ir profesionalumo didinimas, mokant(-is) ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų PI ir su užsienio ekspertais, bei dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir renginiuose.

Siekiama, kad PIA formuotų gaires, kaip priežiūra galėtų vykti ir tobulėti Lietuvoje ateityje.