Priežiūros institucijų asociacija (PIA) vienija priežiūros institucijas, priežiūros ekspertus ir kitas priežiūros funkcijas atliekančias organizacijas Lietuvoje. PIA įsteigta 14 priežiūros institucijų, pasirašiusių 2022 m. lapkričio 14 d. steigimo sutartį. Šiuo metu Asociacija vienija 16 priežiūros institucijų.

Asociacija teikia Asociacijos nariams metodinę pagalbą ir informaciją, organizuoja ir remia priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą, vysto tarptautinius priežiūros institucijų ryšius, skatina Asociacijos narių bendradarbiavimą ir atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvos ir užsienio šalių valstybės ir savivaldos institucijose, tarptautinėse, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose.

Asociacijos valdymas  yra patikėtas trijų metų kadencijai renkamai penkių narių valdybai, kuri nustato pagrindines asociacijos veiklos strategines kryptis, skiria asociacijos valdybos pirmininką ir renka direktorių.

Daugiau apie PIA veiklą.

Kodėl verta tapti PIA nariu?

Aušra Lučinskaitė

Priežiūros institucijų asociacijos direktorė

„Tikiu, kad priežiūros institucijų telkimas bendradarbiavimui ir patirties dalijimuisi yra viena iš inovatyvių praktikų, galinti kurti naudą ne tik asociacijos narėms, bet ir visuomenei, verslui. Siekiamybė yra, kad priežiūros institucijos vadovautųsi ne bausmės principu, o skatintų ekonomikos augimą, keltų profesinės etikos kartelę. Viešinimas ir skatinimas dalintis gerosiomis praktikomis yra viena iš mano darbo prioritetinių krypčių“.