2022 metais visi nauji nariai moka tik vienkartinį stojamąjį įnašą. Visi steigėjai, dalyvaujantys steigiamajame susirinkime, sutinka 2023 m. tapti tikraisiais PIA nariais ir sumokėti 3500 eurų mokestį iki 2023 m. kovo 1 d.